ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

NADY03

ទូរស័ព្ទ

+៨៦ ១៨២៥៧៧៧០១៦២

+៨៦ ៥៧៧ ៦១៧៨៨១១២

ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ហ្សេជាំងណាឌីផៅវ័រតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋានៈ NO.3 Road ផ្លូវស៊ីឈៀនតំបន់ឧស្សាហកម្មស៊ីនហ្គួងទីក្រុងលីស៊ូស៊ូទីក្រុងយូអ៊ីឈីងទីក្រុងវេនចូវហ្សឺជាំងប្រទេសចិន

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង